1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 6. Khác
 4. Các trường hợp không chuyển đổi được dữ liệu từ AMIS ACT 2.0 lên AMIS Kế toán hoặc chuyển đổi lỗi

Các trường hợp không chuyển đổi được dữ liệu từ AMIS ACT 2.0 lên AMIS Kế toán hoặc chuyển đổi lỗi

1. Các trường hợp không hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ AMIS ACT2.0 lên AMIS Kế toán:

 • Chính sách giá

2. Các trường hợp chuyển đổi dữ liệu từ AMIS ACT 2.0 lên AMIS Kế toán không khớp:

2.1. Sự khác biệt khi hạch toán chứng từ chi mua ngoài có hóa đơn giữa phần mềm AMIS ACT 2.0 và phần mềm AMIS Kế toán:

Ví dụ: Ngày 08/07/2021, doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền điện tháng 06/2021, số tiền 5.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Khi đó, người dùng thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau:

2.1.1. Trên phần mềm AMIS ACT 2.0:
 • Người dùng phải tự hạch toán dòng tiền thuế riêng.
 • Trên sổ chi tiết tài khoản 133 không hiển thị được số hóa đơn do hóa đơn ở tab Thuế và tab Hạch toán không tương ứng với nhau.
  • Tại tab Hạch toán:

  • Tại tab Thuế:

2.1.2. Trên phần mềm AMIS Kế toán:
 • Người dùng chỉ cần nhập định khoản tiền hàng trên tab Hạch toán, còn trên tab Hóa đơn người sử dụng nhập thông tin về thuế suất và hóa đơn.
 • Chương trình sẽ tự động hạch toán số tiền thuế, giúp người dùng giảm thiểu thời gian nhập liệu mà vẫn đảm bảo độ chính xác.
  • Tại tab Hạch toán:

  • Tại tab Hóa đơn:

2.2 Các trường hợp chuyển đổi dữ liệu từ AMIS ACT 2.0 lên AMIS Kế toán không khớp:
2.2.1. Trường hợp 1:

Ví dụ: Thực hiện hạch toán nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, số tiền 10.000.000 đồng.

 • Hạch toán trên phần mềm AMIS ACT 2.0:
  • Tại tab Hạch toán:

  • Tại tab Thuế:

 • Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ AMIS ACT 2.0 lên AMIS Kế toán thì kết quả chuyển đổi như sau:
  • Tại tab Hạch toán:

  • Tại tab Hóa đơn:

 • Khi ghi vào sổ sách kế toán chương trình sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 33312: 10.000.000đ

Có TK 1121: 10.000.000đ

Nợ TK 1331  : 10.000.000đ

Có TK 1121: 10.000.000đ

 • Việc hạch toán như trên có sự sai lệch so với trên AMIS ACT 2.0 (trước khi chuyển đổi). Khi đó, để tránh trường hợp số liệu không khớp đúng thì sau khi chuyển đổi xong người dùng cần hạch toán lại bút toán Chi mua ngoài có hóa đơn trên phần mềm AMIS Kế toán.
 • Cụ thể người dùng cần hạch toán như sau:
  • Tại tab Hạch toán:

  • Tại tab Hóa đơn:

 • Khi đó chương trình sẽ đảm bảo số liệu hạch toán trên sổ sách kế toán khớp đúng với số liệu trên phần mềm AMIS ACT 2.0.
2.2.2. Trường hợp 2:

Trường hợp người dùng hạch toán hóa đơn và kê khai thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác của phần mềm ACT2.0 thì khi chuyển đổi dữ liệu từ ACT2.0 lên AMIS Kế toán dữ liệu sẽ không khớp:

 • Hạch toán trên phần mềm AMIS ACT2.0:
  • Tại tab Hạch toán:

  • Tại tab Thuế:

 • Khi chuyển đổi dữ liệu từ AMIS ACT2.0 sang AMIS Kế toán thì kết quả chuyển đổi như sau:
  • Tab Hạch toán :

  • Tab Hóa đơn:

 • Đối với trường hợp này người dùng thực hiện sửa chứng từ trên phần mềm AMIS Kế toán như sau:
  • Tại tab Hàng tiền: để cột Số tiền có giá trị 0:

  • Tại tab Hóa đơn: Tích chọn Có hóa đơn cho tất cả các dòng sau đó nhập tay thông tin Giá trị HHDV chưa thuếTiền thuế GTGT vào chứng từ:

2.2.3. Trường hợp 3: Giá trị HHDV chưa thuế sau chuyển đổi không khớp:

Trường hợp người dùng hạch toán phiếu chi trên phần mềm AMIS ACT2.0. Ví dụ: Người dùng Hạch toán tiền tiếp khách ngày 14/07/2021:

 • Hạch toán trên phần mềm AMIS ACT2.0:
  • Tại tab Hạch toán:

  • Tại Tab Thuế:

 • Khi chuyển đổi lên AMIS Kế toán thì kết quả chuyển đổi như sau:
  • Tại tab Hàng tiền:

  • Tại tab Thuế:

 • Kết quả sau khi chuyển đổi dữ liệu có sự sai lệch thông tin Giá trị HHDV chưa thuế. Khi đó người dùng cần khắc phục bằng cách sửa tay thông tin Giá trị HHDV chưa thuế sao cho khớp với chứng từ trên phần mềm AMIS ACT2.0:

 

Cập nhật 05/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Để lại bình luận

icon messenger