1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Tính năng mở rộng
 5. Nhắc nhở thông minh trên AMIS Kế toán

Nhắc nhở thông minh trên AMIS Kế toán

 • Tính năng Nhắc nhở thông minh sẽ tự động cảnh báo cho người dùng về tình hình công nợ phải thu, phải trả để tránh tình trạng bị quên gây thất thoát công nợ và làm giảm uy tín của doanh nghiệp.
 • Chương trình sẽ tự động hiển thị thông báo nhắc nhở để người dùng nắm được, từ đó dễ dàng đưa ra các chiến lược kinh doanh và hoạch định mua hàng cũng như lên kế hoạch để sắp xếp, thực hiện các công việc cuối kỳ sao cho phù hợp, đúng tiến độ.

Cách thực hiện:

1. Các nội dung nhắc nhở bao gồm:
 • Phải thu khách hàng:
  • Hóa đơn, chứng từ phải thu quá hạn thanh toán
  • Hóa đơn, chứng từ phải thu sắp đến hạn thanh toán
 • Phải trả nhà cung cấp:
  • Hóa đơn, chứng từ phải thu quá hạn thanh toán
  • Hóa đơn, chứng từ phải thu sắp đến hạn thanh toán
 • Tình trạng Kho:
  • Hàng hóa, dịch vụ sắp hết
  • Hàng hóa, dịch vụ sắp hết hạn
  • Hàng hóa, dịch vụ quá hạn sử dụng
 • Thời hạn kê khai Thuế:
  • Thuế GTGT hàng tháng, hàng quý
  • Thuế TNDN hàng năm
 • Các công việc cần thực hiện cuối kỳ:
  • Tính khấu hao Tài sản cố định
  • Phân bổ công cụ dụng cụ hàng kỳ
  • Phân bổ chi phí trả trước
  • Kết chuyển lãi lỗ
2. Cách thực hiện trên phần mềm:
 • Đầu tiên người dùng thực hiện thiết lập các quy tắc nhắc nhở thông minh tại tính năng mở rộng trên chương trình:

 • Sau khi thực hiện việc Thiết lập nhắc nhở, định kỳ chương trình sẽ tự động hiển thị các cảnh báo liên quan để giúp người dùng nắm được tình hình phát sinh, tồn kho tại đơn vị để có các kế hoạch, định hướng phù hợp. Ví dụ tại phân hệ Mua hàng, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo về công nợ phải thu sắp đến hạn hoặc quá hạn:

 • Chương trình cho phép xem nhanh danh sách các chứng từ đến hạn, quá hạn, sắp đến hạn thanh toán và cho phép thực hiện chức năng Thu tiền, trả tiền ngay trên danh sách chứng từ:

 • Tại phân hệ Kho, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng nắm được các mặt hàng sắp đến hạn, quá hạn thanh toán để đưa ra các kế hoạch mua hàng phù hợp:

 • Tại phân hệ Thuế, chương trình sẽ hiển thị thông báo Hạn kê khai thuế:

 • Tại phân hệ Tổng hợp, chương trình sẽ hiển thị thông báo về những công việc kế toán cần phải thực hiện cuối kỳ, giúp kế toán tránh được tình trạng thiếu sót công việc.

Cập nhật 14/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger