Tìm kiếm nhanh chứng từ

AMIS Kế toán hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chứng từ, giúp giảm thiểu thời gian lọc chứng từ và tìm kiếm trên phần mềm, hỗ trợ công tác kế toán diễn ra một cách thuận lợi.

  • Chương trình hiển thị 10 giao dịch gần nhất gắn với thời điểm tìm kiếm chứng từ:

  • Người dùng có thể tìm kiếm nhanh chứng từ theo số chứng từ, ngày chứng từ, đối tượng, số tiền:

  • Tìm kiếm nhanh chứng từ theo số chứng từ:

  • Tìm kiếm nhanh chứng từ theo đối tượng:

  • Tìm kiếm nhanh theo số tiền trên chứng từ:

Cập nhật 14/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger