1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Cho phép đồng bộ chứng từ hủy hóa đơn, thu hồi chứng từ hủy hóa đơn từ MISA meInvoice

Cho phép đồng bộ chứng từ hủy hóa đơn, thu hồi chứng từ hủy hóa đơn từ MISA meInvoice

1. Nội dung

Cho phép đồng bộ hóa đơn hủy, thu hồi trạng thái hủy hóa đơn từ MISA meInvoice về AMIS Kế toán để hạn chế thao tác thủ công.

2. Hướng dẫn
Lấy các chứng từ hủy hóa đơn từ MISA meInvoice
 • Trên danh sách hủy hóa đơn, chọn chức năng Đồng bộ từ MISA meInvoice\Chứng từ hủy hóa đơn.

 • Khi thực hiện chức năng, chương trình tự động lấy lên danh sách chứng từ hủy hóa đơn từ MISA meInvoice thỏa mãn điều kiện lấy dữ liệu.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn hủy. Nhấn Lấy dữ liệu
  • Tích chọn các hóa đơn hủy đã lập từ MISA meInvoice cần đồng bộ về AMIS Kế toán.
  • Nhấn Đồng ý

Cập nhật trạng thái hủy hóa đơn
 • Tại danh sách hủy hóa đơn, chọn chức năng Đồng bộ từ MISA meInvoice\Cập nhật trạng thái hủy hóa đơn

 • Khi thực hiện chức năng, chương trình tự động lấy lên các hóa đơn/PXK có tại danh sách hủy của AMIS Kế toán mà trên MISA meInvoice có trạng thái khác hóa đơn hủy (nếu có) để tiến hành thu hồi trạng thái hủy như thực hiện thu hồi trên AMIS Kế toán.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn hủy. Nhấn Lấy dữ liệu
  • Tích chọn các hóa đơn cần thu hồi trạng thái hủy.
  • Nhấn Đồng ý

 

Cập nhật 04/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay