Thông báo hóa đơn sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác với cơ quan Thuế

1. Thông báo hóa đơn sai sót
  • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

  • Khi đó, chương trình sẽ tự động chuyển sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện điều chỉnh hóa đơn sai sót.
2. Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA meInvoice

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 28/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay