1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Quản lý hóa đơn
  6. Cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh và lập chứng từ hạch toán

Cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh và lập chứng từ hạch toán

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnhlập các chứng từ hạch toán (chứng từ bán hàng, trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán, chứng từ nghiệp vụ khác) từ hóa đơn điều chỉnh.

2. Hướng dẫn chi tiết

Cập nhật 26/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay