1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Hướng dẫn quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thành hóa đơn giấy
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R27 (Phát hành ngày 15/01/2022)
 5. Chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thành hóa đơn giấy

Chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thành hóa đơn giấy

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Cho phép người dùng thực hiện chuyển đổi các hóa đơn điện tử đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thành hóa đơn giấy để phục vụ tốt cho công việc của đơn vị.

2. Cách thực hiện

Kế toán có thể chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy bằng 1 trong 2 cách sau:

1. Chuyển từng hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng.
 • Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy.

  • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.
  • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển thành hóa đơn giấy bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

 • Nhấn Chuyển đổi, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF.

2. Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng.
 • Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy.

 • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.

 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển bằng cách nhấn Xem tất cả hóa đơn. Chương trình hiển thị giao diện xem trước hóa đơn.

 •  Nhấn Chuyển đổi, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF:

Cập nhật 20/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay