1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15
 7. Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 trên AMIS Kế toán
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R28 (Phát hành ngày 18/02/2022)
 5. Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 trên AMIS Kế toán

Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 trên AMIS Kế toán

I. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15

Giới thiệu nội dung chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH15

II. ĐÁP ỨNG TRÊN PHẦN MỀM

1. Hóa đơn điện tử đầu ra

2. Hóa đơn điện tử đầu vào

Cập nhật 09/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay