Gửi email nhắc nợ thủ công

1. Mục đích:

Gửi email nhắc nợ thủ công đối với những hóa đơn không nằm trong thiết lập nhắc nợ tới khách hàng.

2. Cách thực hiện:

Lưu ý: Chỉ hiển thị đối với các khách hàng sử dụng gói Premium, Ultimate.

  • Trên danh sách chứng từ bán hàng bổ sung chức năng Gửi email nhắc nợ: (Chỉ hiển thị đối với những chứng từ bán hàng có TT thanh toán khác đã thanh toán và đã được ghi sổ).

  • Trường hợp người dùng có bật nhắc nợ tự động thì chương trình sẽ hiển thị giao diện gửi email nhắc nợ như sau: Tại đây người dùng có thể chọn lựa mẫu email phù hợp để gửi cho khách hàng:

  • Trường hợp người dùng không bật nhắc nợ tự động thì giao diện Gửi email nhắc nợ hiển thị như sau:

  • Thiết lập các thông tin gửi email sau đó nhấn Gửi.
Cập nhật 12/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger