Thủ kho

1. Nội dung

Cho phép Thủ kho quản lý danh sách các phiếu nhập kho/xuất kho, kiểm tra các biên bản kiểm kê cũng như xem báo cáo kho.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Ghi phiếu nhập kho/xuất kho vào Sổ kho

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ kho.

2. Chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

3. Chọn phiếu nhập kho/xuất kho(sử dụng phím Ctrl + A để chọn toàn bộ phiếu nhập kho/xuất kho hoặc sử dụng phím Ctrl + click chuột trái để chọn một số phiếu nhập kho/xuất kho trên danh sách).

4. Nhấn Ghi sổ.

5. Chọn hình thức ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay theo ngày tùy chọn.

6. Nhấn Ghi sổ => chương trình sẽ tự động ghi thông tin các phiếu nhập kho/xuất kho và sổ kho của Thủ kho.

2.2. Kiểm tra biên bản kiểm kê kho

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ kho.

2. Chọn tab Biên bản kiểm kê.

3. Nhấn vào Số biên bản kiểm kê để xem Biên bản kiểm kê trên danh sách.

2.3. Xem báo cáo kho

Xem tại đây

 

Cập nhật 31/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger