1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R10 (Ngày phát hành 15/10/2020)
 5. Đồng bộ danh mục nhân viên với AMIS Hệ thống

Đồng bộ danh mục nhân viên với AMIS Hệ thống

1. Mục đích:

 • Cho phép lấy danh mục nhân viên từ AMIS Hệ thống sang AMIS Kế toán, khi trên AMIS Hệ thống thêm nhân viên mới thì chương trình sẽ tự động đồng bộ nhân viên đó về AMIS Kế toán.
 • Trong trường hợp đồng bộ gặp lỗi hoặc sau khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET hoăc AMIS ACT2.0 lên AMIS Kế toán thì người dùng cần thực hiện đồng bộ danh mục nhân viên từ AMIS Hệ thống về AMIS Kế toán trước.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Quản lý danh mục:

 • Chọn danh mục Nhân viên:

 • Trên danh sách nhân viên, anh/chị vào Tiện ích\Đồng bộ nhân viên từ AMIS hệ thống. 

 • Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ nhân viên từ AMIS Hệ thống.
 • Nhấn Đồng bộ:

 • Chương trình hiển thị thông báo đang thực hiện việc đồng bộ dữ liệu nhân viên:

 • Đồng thời, gửi thông báo đến người dùng khi hoàn tất quá trình đồng bộ danh mục nhân viên:

Cập nhật 28/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay