Kết nối phần mềm CRM – Nhóm khách hàng

1.Mục đích:

Khi đồng bộ thông tin giữa AMIS Kế toán và CRM, cho phép tự động lấy và cập nhật thông tin nhóm khách hàng từ CRM về AMIS Kế toán để người dùng không phải mất công nhập liệu lại.

2.Chi tiết thay đổi:

  • Vào Tính năng mở rộng, chọn Tất cả danh mục:

  • Chọn danh mục Nhóm khách hàng:

  • Vào Tiện ích\Đồng bộ nhóm khách hàng từ AMIS Bán hàng:

  • Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ nhóm khách hàng từ AMIS Bán hàng.
  • Tích chọn các nhóm khách hàng cần đồng bộ, nhấn Đồng bộ:

Lưu ý: Chỉ đồng bộ dữ liệu đã được thiết lập kết nối với AMIS Bán hàng, trên giao diện Thiết lập kết nối hiển thị trạng thái Đã kết nối với AMIS Bán hàng.

Xem chi tiết việc thực hiện kết nối giữa AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng tại đây.

Cập nhật 10/11/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay