Kết nối phần mềm CRM – Khách hàng

1.Mục đích:

Khi đồng bộ thông tin giữa AMIS Kế toán và CRM, cho phép tự động lấy và cập nhật thông tin khách hàng từ CRM về AMIS Kế toán để người dùng không phải mất công nhập liệu lại.

2.Chi tiết thay đổi:

  • Vào Tính năng mở rộng\Quản lý danh mục:

  • Chọn danh mục Khách hàng:

  • Chọn Tiện ích\Đồng bộ khách hàng từ AMIS Bán hàng:

  • Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ khách hàng từ AMIS Bán hàng.
  • Tích chọn các khách hàng cần đồng bộ sau đó nhấn Đồng bộ:

Lưu ý: Chỉ đồng bộ dữ liệu đã được thiết lập kết nối với AMIS Bán hàng, trên giao diện Thiết lập kết nối hiển thị trạng thái Đã kết nối với AMIS Bán hàng.

Xem chi tiết việc thực hiện kết nối giữa AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng tại đây.

Cập nhật 19/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay