1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Hướng dẫn quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 7. Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R26 (Phát hành ngày 08/12/2021)
 5. Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

I. Nội dung

Cho phép người dùng thực hiện kết nối và sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP trên AMIS Kế toán.

II. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Thiết lập kết nối với phần mềm MISA meInvoice

Lưu ý: Phân hệ Quản lý hóa đơn chỉ hiển thị trên phần mềm khi người dùng tích chọn Có sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice.vn trên Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Kết nối Meinvoice và nhập thông tin đăng nhập. Nhấn Kết nối.

Lưu ý: Mã số thuế dùng để kết nối với phần mềm meInvoice phải trùng khớp với MST trên thông tin công ty tại Các tiện ích và thiết lập\Thông tin công ty:

 • Chương trình hiển thị thông báo kết nối thành công với phần mềm Meinvoice.vn:

3. Trường hợp người dùng không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, nhấn Hủy kết nối.

2. Lựa chọn Quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 • Sau khi kết nối tài khoản meInvoice, tại phân hệ Quản lý hóa đơn, lựa chọn Quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

 • Sau khi lựa chọn Quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/NĐ-CP thì người dùng có thể thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/NĐ-CP.
3. Hướng dẫn chuyển đổi
4. Lưu ý
 • Sau khi người dùng chuyển sang áp dụng theo Nghị định 123/NĐ-CP:
  • Nếu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/NĐ-CP của đơn vị chưa được cơ quan Thuế chấp nhận thì doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục phát hành hóa đơn theo Nghị định 51/NĐ-CP bằng cách đổi lại tùy chọn quản lý và phát hành hóa đơn sang áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
  • Khi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/NĐ-CP của đơn vị đã được cơ quan Thuế chấp nhận thì đơn vị không được phép phát hành hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP nữa và phải chuyển đổi tùy chọn quản lý và phát hành hóa đơn sang áp dụng theo Nghị định 123/NĐ-CP để thực hiện phát hành hóa đơn.
Cập nhật 02/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay