1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R17 (Ngày phát hành 16/04/2021)
 5. Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice

Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice

1. Mục đích:

Cho phép người dùng kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào meInvoice để tự động nhận hóa đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn; tự động đồng bộ về phần mềm kế toán và sinh chứng từ nhanh chóng từ hóa đơn đồng bộ về.

2. Cách thực hiện:

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, trước hết người dùng cần thực hiện mua Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào tại đây.

 • Vào phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng\Hóa đơn đầu vào. Nhấn Kết nối ngay:

 • Điền thông tin tài khoản kết nối:
  • Lưu ý: Mã số thuế để thực hiện kết nối phải giống với mã số thuế trên thông tin công ty/chi nhánh đang làm việc.
  • Trường hợp người dùng chưa có tài khoản kết nối thì nhấn Tạo ngay tại đây. Xem hướng dẫn tạo tài khoản tại đây.

  • Trường hợp tài khoản kết nối meInvoice của người dùng được phân quyền nhận hóa đơn đầu vào vào duy nhất một đơn vị và mã số thuế của đơn vị đó khớp với mã số thuế trên thông tin công ty, hoặc nhiều đơn vị nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ ngầm định kết nối hóa đơn đầu vào với đơn vị khớp mã số thuế đó.
  • Nếu tài khoản kết nối với meInvoice được phân quyền nhận hóa đơn nhiều đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ hiển thị giao diện chọn đơn vị nhận hóa đơn:

 • Sau khi kết nối thành công, chương trình hiển thị giao diện danh sách hóa đơn đầu vào. Tại đây người dùng có thể thực hiện lập được các chức năng sau:
  • Lập chứng từ mua hàng
  • Lập phiếu chi tiền mặt
  • Lập ủy nhiệm chi
  • Lập chứng từ nghiệp vụ khác

 • Ví dụ lập phiếu chi tiền mặt:

 • Trường hợp thực hiện hàng loạt:
  • Tích chọn các giao dịch mua hàng cần lập chứng từ:

  • Lần lượt khai báo các thông tin của chứng từ chi tiền mặt cho từng giao dịch mua hàng sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Người dùng có thể thực hiện lọc các giao dịch mua hàng tại giao diện Lọc chứng từ theo các tiêu chí:

2. Các chức năng thực hiện trên meInvoice:

 • Tại chức năng Tùy chọn hình thức hạch toán, người dùng có thể lựa chọn hình thức hạch toán khi thực hiện lập phiếu chi, ủy nhiệm chi, chứng từ nghiệp vụ khác là Hạch toán tổng tiền hàng hoặc Hạch toán từng dòng chi tiết.

 • Giao diện Tùy chọn hình thức hạch toán sẽ tự động hiển thị mỗi khi người dùng thực hiện lập chứng từ từ giao dịch mua hàng. Nếu người dùng không muốn hiển thị giao diện này khi lập chứng từ thì tích chọn Không hỏi lại lần sau.

3. Chương trình sẽ hiển thị thông báo trong trường hợp hết số hóa đơn được phép sử dụng trên meInvoice:

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay