1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới
 4. R17 (Ngày phát hành 16/04/2021)
 5. Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice

Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

1. Mục đích

Cho phép người dùng kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào meInvoice để tự động nhận hóa đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn; tự động đồng bộ về phần mềm kế toán và sinh chứng từ nhanh chóng từ hóa đơn đồng bộ về.

2. Cách thực hiện

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, trước hết người dùng cần thực hiện mua Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào tại đây.

Bước 1: Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

 • Vào phân hệ Mua hàng\tab Xử lý hóa đơn đầu vào. Nhấn Kết nối ngay:

 • Điền thông tin tài khoản kết nối. Nhấn Kết nối

Lưu ý:

  • Mã số thuế để thực hiện kết nối phải trùng khớp với mã số thuế trên thông tin công ty/chi nhánh đang làm việc:

  • Trường hợp người dùng chưa có tài khoản kết nối thì nhấn Tạo ngay tại đây. Xem hướng dẫn tạo tài khoản tại đây.
  • Trường hợp tài khoản kết nối meInvoice của người dùng được phân quyền nhận hóa đơn đầu vào vào duy nhất một đơn vị và mã số thuế của đơn vị đó khớp với mã số thuế trên thông tin công ty, hoặc nhiều đơn vị nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ ngầm định kết nối hóa đơn đầu vào với đơn vị khớp mã số thuế đó.
  • Nếu tài khoản kết nối với meInvoice được phân quyền nhận hóa đơn nhiều đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ hiển thị giao diện chọn đơn vị nhận hóa đơn:

Bước 2: Chuyển HĐĐT đầu vào vào phần mềm

 • Cách 1: Sử dụng email nhận hóa đơn đã tạo khi khai báo thông tin đơn vị nhận hóa đơn. Khi kết nối MISA meInvocie và chọn đơn vị nhận hóa đơn với email nhận hóa đơn tương ứng, chương trình sẽ tự động lấy về danh sách hóa đơn đầu vào của các Nhà cung cấp đã gửi hóa đơn đầu vào tới địa chỉ email này.
 • Cách 2: Kết nối meInvoice với Tổng cục thuế
 • Cách 3Sử dụng email khác làm email nhận hóa đơn. Sau khi nhận email HĐĐT từ người bán, cần foward sang email nhận hóa đơn khi khai báo thông tin đơn vị nhận hóa đơn.
 • Cách 4: Nhập khẩu hóa đơn có sẵn trên máy vào phần mềm

Xem thêm: Làm thế nào khi phần mềm tải hóa đơn đầu vào nhưng không đủ hóa đơn?

Bước 3: Lập chứng từ từ hóa đơn điện tử

Người dùng có thể thực hiện lập được các chứng từ sau từ hóa đơn đầu vào.

  • Lập chứng từ mua hàng
  • Lập chứng từ mua dịch vụ
  • Lập phiếu chi tiền mặt
  • Lập ủy nhiệm chi
  • Lập chứng từ nghiệp vụ khác
  • Lập chứng từ trả lại hàng bán
  • Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
  • Nhận hóa đơn
  • Đánh dấu đã hạch toán

Ví dụ:

 • Trường hợp lập từng chứng từ:

 • Trường hợp thực hiện hàng loạt:
  • Tích chọn các giao dịch mua hàng cần lập chứng từ:

  • Lần lượt khai báo các thông tin của chứng từ chi tiền mặt cho từng giao dịch mua hàng sau đó nhấn Cất.

3. Lưu ý

1. Người dùng có thể thực hiện lọc các giao dịch mua hàng tại giao diện Lọc chứng từ theo các tiêu chí:

2. Các chức năng thực hiện trên meInvoice:

 • Tại chức năng Tùy chọn lập chứng từ, người dùng thực hiện tích chọn các tùy chọn sao cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình:

Lưu ý: Giao diện Tùy chọn lập chứng từ sẽ tự động hiển thị mỗi khi người dùng thực hiện lập chứng từ từ giao dịch mua hàng. Nếu người dùng không muốn hiển thị giao diện này khi lập chứng từ thì bỏ tích chọn Hỏi lại mỗi khi lập chứng từ hạch toán.

3. Người dùng có thể nắm được số lượng hóa đơn còn được phép sử dụng:

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 22/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay