Khai báo doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ

1. Mục đích:

Cho phép khai báo doanh thu nhận trước chưa thực hiện đầu kỳ để tiếp tục theo dõi và thực hiện phân bổ hàng kỳ.

2. Cách thực hiện:

Lưu ý: Để thực hiện khai báo doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ, trước hết người dùng cần tích chọn Có thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước trên Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

  • Vào Tính năng mở rộng, chọn Nhập số dư ban đầu:

  • Chọn mục Doanh thu nhận trước đầu kỳ:

  • Nhấn vào Khai báo doanh thu nhận trước đầu kỳ:

  • Chọn ngày hạch toán và nhân số chứng từ:
  • Chọn vật tư hàng hóa có phát sinh doanh thu nhận trước đầu kỳ sau đó thiết lập phân bổ cho các vật tư hàng hóa đó:

  • Sau khi thiết lập phân bổ xong, nhấn Cất để lưu lại thông tin.
  • Người dùng có thể thực hiện Nhập doanh thu nhận trước đầu kỳ từ Excel:

  • Xuất khẩu doanh thu nhận trước đầu kỳ ra Excel:

Cập nhật 12/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger