1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Tổng hợp
  6. Khi ghi sổ chứng từ nghiệp vụ khác báo “số chứng từ đã tồn tại” thì làm thế nào?

Khi ghi sổ chứng từ nghiệp vụ khác báo “số chứng từ đã tồn tại” thì làm thế nào?

Biểu hiện

Khi ghi sổ chứng từ nghiệp vụ khác báo “Số chứng từ <…..> đã tồn tại. Bạn có muốn chương trình tự động tăng số chứng từ không?”

Cách kiểm tra

1. Kiểm tra trong Danh sách chứng từ.

Lọc khoảng thời gian từ năm 200 đến năm 9000

2. Kiểm tra trong Danh sách Nhận hóa đơn

3. Nếu tìm kiếm nhưng không thấy chứng từ thì thực hiện Bảo trì số chứng từ

 

Cập nhật 20/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger