1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Kho
  6. Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên cần chọn xuất từ chứng từ nhập nào” thì làm thế nào?

Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên cần chọn xuất từ chứng từ nhập nào” thì làm thế nào?

1. Mô tả

Khi ghi sổ chứng từ Xuất kho thì hiển thị thông báo:

2. Nguyên nhân

Do đơn vị áp dụng Phương pháp tính giá xuất kho là Đích danh, nhưng khi xuất kho lại không chọn Chứng từ mua hàng, Nhập kho VTHH cho từng mặt hàng xuất kho.

3. Cách xử lý

Bạn cần chọn chứng từ Mua hàng, Nhập kho VTHH cho từng mặt hàng xuất kho:

1. Trên chứng từ, kiểm tra cột Số CT đối trừ, trong đó mặt hàng chưa có số chứng từ đối trừ là mặt hàng chưa được chọn chứng từ nhập.

2. Nhấn vào dòng hàng chưa được chọn Chứng từ nhập/nhấn phím F8/chọn chứng từ nhập tương ứng/nhấn Đồng ý.

3. Thực hiện lần lượt cho tất cả các dòng mặt hàng chưa được chọn chứng từ nhập.

Cập nhật 10/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay