1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Tổng hợp
  6. Làm thế nào khi chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả SXKD không bằng chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo tổng hợp bán hàng?

Làm thế nào khi chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả SXKD không bằng chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo tổng hợp bán hàng?

1. Mô tả

Chỉ tiêu doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không bằng chỉ tiêu doanh thu thuần trên Báo cáo tổng hợp bán hàng.

2. Hướng dẫn

Do Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lấy số liệu theo tài khoản hạch toán còn Báo cáo Tổng hợp bán hàng chỉ lấy số liệu hạch toán trong loại chứng từ Bán hàng. Vì vậy nếu hạch toán doanh thu ở ngoài loại chứng từ bán hàng thì sẽ gây lệch ở hai báo cáo này.

3. Cách kiểm tra

  • Vào Báo cáo\Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Sổ chi tiết tài khoản
  • Chọn khoảng thời gian và chọn TK 511, nhấn Xem báo cáo

 

  • Hiển thị cột Loại chứng từ trên báo cáo theo hướng dẫn tại đây
  • Chọn nhóm theo Loại chứng từ để kiểm tra xem có các loại chứng từ nào khác ngoài chứng từ bán hàng không

Cập nhật 15/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay