1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Mua hàng
  6. Làm thế nào khi đồng bộ hóa đơn đầu vào từ Cơ quan thuế về phần mềm không đủ?

Làm thế nào khi đồng bộ hóa đơn đầu vào từ Cơ quan thuế về phần mềm không đủ?

1. Biểu hiện

Thực hiện đồng bộ hóa đơn đầu vào từ hệ thống của Cơ quan Thuế nhưng không lấy hết thông tin hóa đơn.

2. Nguyên tắc đồng bộ hóa đơn

Sau khi thực hiện kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào, chương trình sẽ tự đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào vào phần mềm. Trường hợp hóa đơn đồng bộ về phần mềm không đầy đủ có nghĩa trên MISA meInvoice chưa lấy đầy đủ hóa đơn, cần kiểm tra lại trên web MISA meInvoice sau đó phần mềm kế toán sẽ tự động lấy hóa đơn về.

3. Nguyên nhân (kiểm tra trên MISA meInvoice)

Nguyên nhân 1 : Bị mất kết nối với Hệ thống tra cứu của Tổng cục Thuế

Giải pháp: Bạn đăng nhập vào meinvoice.vn và kết nối lại theo hướng dẫn Tại đây

Nguyên nhân 2: Chưa thiết lập lấy về hóa đơn gửi dữ liệu đến CQT theo bảng tổng hợp

Ví dụ: hóa đơn bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán, điện, nước sạch)

Giải pháp: Kiểm tra đã thiết lập lấy về hóa đơn gửi dữ liệu đến CQT theo bảng tổng hợp hay chưa. Nếu chưa, thì thực hiện thiết lập. Xem chi tiết tại đây.

 

Nguyên nhân 3: Hóa đơn đã được lấy về nhưng bị điều chuyển sang chi nhánh, phòng ban khác

Giải pháp: Kiểm tra lại hóa đơn của các chi nhánh phòng ban sau đó điều chuyển hóa đơn về đúng chi nhánh phòng ban. Xem chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 4: Chưa thiết lập lấy đủ các loại hóa đơn về

Giải pháp: Kiểm tra đang thiết lập lấy về những loại hóa đơn nào, nếu chưa đầy đủ thì thiết lập bổ sung loại hóa đơn cần lấy về. Xem chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 5: Thiết lập không lấy về hóa đơn của nhà cung cấp

Giải pháp: Kiểm tra đang thiết lập không lấy về hóa đơn của nhà cung cấp nào, nếu hóa đơn không tìm thấy thuộc nhà cung cấp đang thiết lập thì bỏ thiết lập không lấy về hóa đơn của nhà cung cấp đó. Xem chi tiết tại đây.

Sau khi thực hiện kiểm tra xong, hóa đơn đã hiển thị đầy đủ trên meInvoice.vn thực hiện lấy lại dữ liệu trên phần mềm

Cập nhật 21/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay