1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Thuế
 6. Làm thế nào khi hóa đơn không lên Phụ lục Bảng kê bán ra trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)?

Làm thế nào khi hóa đơn không lên Phụ lục Bảng kê bán ra trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)?

1. Vấn đề

Khi lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), trên phụ lục Bảng kê bán ra kiểm tra phát hiện sót hóa đơn đầu ra đã hạch toán trên chứng từ.

2. Các nguyên nhân và cách khắc phục

Bạn tìm và mở hóa đơn đang không lên bảng kê lên và kiểm tra theo các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Chưa khai báo % thuế GTGT trên chứng từ

Cách khắc phục:

 • Mở chứng từ, ấn Bỏ ghi/Sửa, chọn % Thuế GTGT. Sau đó lập lại tờ khai.
 • Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT. 

Nguyên nhân 2: Lập hóa đơn sau khi lập tờ khai

Trường hợp đã lập tờ khai thuế GTGT sau đó mới lập hóa đơn thì hóa đơn sẽ không lên bảng kê.

Cách khắc phục:

Để hóa đơn lên bảng kê, thực hiện như sau:

 • Mở tờ khai đã lập, vào phụ lục PL 01-1/GTGT
 • Ấn Sửa/Chọn chứng từ
 • Tích chọn vào hóa đơn mới lập cần lên bảng kê, sau đó ấn Đồng ý.

Nguyên nhân 3: Chọn nhầm Loại Thuế là đầu vào trên chứng từ nghiệp vụ khác

Cách khắc phục:

Mở chứng từ, ấn Bỏ ghi/Sửa, sửa lại Loại Thuếthuế đầu ra.

Nguyên nhân 4: Chọn nhầm Nhóm HHDV mua vào trên chứng từ trả lại hàng mua

Cách khắc phục:

 • Nếu muốn hóa đơn trả lại hàng mua lên bảng kê bán ra ghi dương tiền.
 • Mở chứng, ấn Bỏ ghi/Sửa, bỏ trống Nhóm HHDV mua hàng, tk thuế GTGT để TK 3331.

Nguyên nhân 5: Chứng từ bán hàng chưa lập hóa đơn

Cách khắc phục:

Lập hoặc phát hành hóa đơn cho chứng từ bán hàng.

Nguyên nhân 6: Ngày hóa đơn nằm ngoài khoảng thời gian của kỳ tính thuế

 • Nếu hóa đơn bán hàng nằm ngoài khoảng thời gian kỳ tính thuế thì sẽ không lên được bảng kê. Trường hợp chứng từ bán hàng của kỳ trước nhưng kê khai thiếu thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT đầu ra.
 • Nếu hóa đơn là chứng từ hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả lại từ tháng trước thì kê khai vào bảng kê mua vào, không đưa lên bảng kê bán ra.

 

Cập nhật 25/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay