1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Thuế
 6. Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

1. Nội dung hướng dẫn

 • Cách lấy số liệu trên chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
 • Kiểm tra Phụ lục 03-1A/TNDN – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không lấy đủ số liệu
 • Hướng dẫn kê khai phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN
 • Chỉ tiêu G2 – Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm không lấy số liệu

2. Hướng dẫn

Cách lấy số liệu trên chỉ tiêu B4 - Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Với các khoản chi phí hạch toán ở các TK: 632, 635, 641, 642, 811 và tích chọn là chi phí không hợp lý trên chứng từ, phần mềm sẽ tự động tổng hợp vào Tờ khai quyết toán thuế TNDN tại chỉ tiêu B4 Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

Cách xem danh sách các CP không hợp lý: tại đây

Lập tờ khai thuế TNDN năm không lên số liệu

Tham khảo hướng dẫn tại đây

Phụ lục 03-1A/TNDN - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không lấy đủ số liệu

Ví dụ: Chỉ tiêu 15 – Chi phí quản lý doanh nghiệp không lên đủ số liệu

Nguyên nhân:

 • Đối với dữ liệu Thông tư 133 có thực hiện tách tài khoản con 6423, 6424 => ngoài hệ thống tài khoản thì khi  lên tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ không lên đúng số liệu chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Thực hiện chuyển dữ liệu từ TT200 sang TT133 nhưng chưa xử lý tài khoản chi phí

Cách khắc phục: 

 • Trường hợp 1: Nếu muốn theo dõi tiết khoản, cần thực hiện khai báo tiết khoản dựa vào các tài khoản có sẵn trên bảng hệ thống tài khoản, không được thêm ngoài hệ thống.
  • Sau khi khai báo xong thực hiện chuyển Tài khoản hạch toán về các tiết khoản mới thêm theo hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp 2: Nếu không muốn theo dõi tiết khoản, thực hiện chuyển tài khoản hạch toán về đúng phát tài khoản theo thông tư đang dùng theo hướng dẫn tại đây.

 • Lưu ý: Tích vào  Xoá tài khoản sau khi chuyển để hệ thống tự động tích chọn vào các thông tin: Chuyển dữ liệu từ danh mụcChuyển số dưChuyển trên công thức báo cáoChuyển trên chứng từ. Đồng thời sau khi thực hiện xong chức năng chuyển tài khoản hạch toán, thông tin tài khoản bị chuyển đổi sẽ bị xoá trên danh sách hệ thống tài khoản.

Hướng dẫn kê khai phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Tham khảo hướng dẫn tại đây

Chỉ tiêu G2 - Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm không lấy số liệu

Phần mềm đang lấy lên chỉ tiêu G2 Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm các phát sinh Nợ TK 3334/Có TK 11x trong thời gian năm quyết toán

Nguyên nhân: 

 • Do chưa hạch toán bút toán tạm nộp thuế TNDN Nợ TK 3334/Có TK 11x
 • Do hạch toán bút toán tạm nộp thuế TNDN Nợ TK 3334/Có TK 11x trong khoảng thời gian năm N+, nằm ngoài năm quyết toán N.
 • Do hạch toán bút toán nộp thuế TNDN Nợ TK 3334/Có TK 11x của năm N-1 trong khoảng thời gian năm quyết toán N.

Giải pháp: 

 • Chủ động điền tay số liệu vào chỉ tiêu G2 Thuế TNDN đã tạm nộp

Làm thế nào để xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN và BCTC ra file xml để nộp cho cơ quan thuế

Tham khảo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 26/04/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay