1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. CHTG Bán hàng
 6. Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK 511 trên Sổ cái?

Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK 511 trên Sổ cái?

Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân 1: Do hạch toán chứng từ trên phân hệ Bán hàng nhưng không hạch toán Có 511 (VD hạch toán Có 711)

Cách kiểm tra:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ tab Báo cáo\ Sổ chi tiết bán hàng, chọn thời gian xem báo cáo, tích chọn <tất cả> mã hàng, mã khách hàng. Nhấn Xem báo cáo.

 • Trên giao diện báo cáo, nhấn biểu tượngchọn Sửa mẫu hiện tại. Tại cửa sổ Tùy chỉnh giao diện, tích chọn hiển thị cột TK Có lên. Nhấn Cất.

 • Lọc cột TK Có khác 511, phần mềm sẽ lọc tất cả các chứng từ hạch toán TK Có khác 511

Giải pháp: Trường hợp này báo cáo Tổng hợp bán hàngSổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK 511 trên Sổ cái là đúng. Khi so sánh Tổng hợp bán hàng với phát sinh Có 511 thì loại bỏ những bút toán này đi.

Nguyên nhân 2: Do hạch toán Có 511 nhưng không làm trên phân hệ bán hàng.

Ví dụ: làm trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

Cách kiểm tra:

 • Vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Sổ chi tiết các tài khoản. Chọn thời gian xem báo cáo và tài khoản 511. Nhấn Xem báo cáo.

 • Trên giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng chọn Sửa mẫu hiện tại. Tại cửa sổ tùy chỉnh mẫu tích chọn hiển thị thông tin Loại chứng từ. Nhấn Cất.

 • Sau khi tích hiển thị Loại chứng từ trên báo cáo thì lọc loại chứng từ xem có hạch toán không phải loại Chứng từ bán hàng không.

Lưu ý: Trên phần tìm kiếm có thể ra kết quả ở nhiều trang, bạn phải kiểm tra trên từng trang.

Giải pháp:

 • Nếu hạch toán trên các phân hệ khác, chứng từ không lên sổ Tổng hợp bán hàng và Sổ chi tiết bán hàng là đúng.
 • Nếu muốn sổ Tổng hợp bán hàng khớp với phát sinh Có 511 thì xóa chứng từ đã làm ở phân hệ khác đi và hạch toán sang phân hệ Bán hàng.

 

Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay