Lập nhanh các phiếu xuất kho

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các phiếu xuất kho hàng hóa, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ phiếu xuất kho có nội dung tương tự

Với các phiếu xuất kho có nội dung tương tự nhau như cùng mặt hàng, cùng số lượng xuất,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách phiếu nhập, xuất kho

1. Chọn phiếu xuất kho có nội dung tương tự với phiếu xuất kho cần lập trên danh sách phiếu nhập, xuất kho.
2. Chọn tính năng Nhân bản.

3. Chương trình hiển thị giao diện phiếu xuất kho được nhân bản:

Cách 2: Lập nhanh từ phiếu xuất kho

1. Mở phiếu xuất kho có nội dung tương tự với phiếu xuất kho cần lập.
2. Vào Tiện ích\Nhân bản.

3. Chương trình hiển thị giao diện phiếu xuất kho được nhân bản:

2.2. Lập phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng

Chỉ áp dụng đối với các Phiếu xuất kho bán hàng.
1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm xuất kho).
2. Chọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng.
3. Nhấn vào biểu tượng , chọn Lập từ đơn đặt hàng.

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
5. Tích chọn các mặt hàng được xuất và nhập số lượng được xuất, sau đó nhấn Đồng ý.

6. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho (nếu có).

7. Nhấn Cất.

2.3. Lập phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho

1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm).
2. Nhấn vào biểu tượng chọn Lập từ chứng từ mua hàng qua kho.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng qua kho, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các mặt hàng được xuất từ chứng từ mua hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho: lý do, số lượng,…

6. Nhấn Cất.

2.4. Lập phiếu xuất kho từ chứng từ chuyển kho

Chỉ áp dụng đối với các Phiếu xuất kho bán hàng.
1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm).
2. Chọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng.
3. Nhấn vào biểu tượng chọn Lập phiếu xuất bán hàng từ chuyển kho.

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ chuyển kho, nhấn Lấy dữ liệu.
5. Tích chọn các mặt hàng được xuất từ chứng từ chuyển kho, nhấn Đồng ý.

6. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho (nếu có).

7. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 27/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger