1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Kho
  6. (HKD) Chuyển vật tư hàng hoá giữa các kho nội bộ

(HKD) Chuyển vật tư hàng hoá giữa các kho nội bộ

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Căn cứ nhu cầu điều chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ của Hộ kinh doanh, nhân viên của kho xuất lập Phiếu xuất kho
  2. Chủ hộ kinh doanh xem xét và ký duyệt
  3. Nhân viên xuất hàng và giao đến kho nhập
  4. Nhân viên kho nhập nhận hàng, kiểm đếm và lập phiếu nhập kho

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên hộ kinh doanh
1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Chuyển kho).

2. Chọn loại chứng từ là Xuất chuyển kho nội bộ.

3. Khai báo chứng từ chuyển kho.

4. Nhấn Cất.

5. In phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in.

Trường hợp chuyển kho nội bộ ra kho bên ngoài vẫn thuộc của hộ kinh doanh và vẫn cùng địa phương
1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Chuyển kho).
2. Chọn loại chứng từ là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
3. Khai báo chứng từ chuyển kho:

Lưu ý: Nhập Đơn giá bán để phục vụ cho việc in phiếu xuất kho đi đường.

4. Nhấn Cất.
5.
In phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in.

Trường hợp chuyển kho nội bộ ra kho bên ngoài vẫn thuộc của hộ kinh doanh nhưng khác địa phương
1. Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Chuyển kho).
2. Chọn loại chứng từ là Xuất kho cho chi nhánh khác.
3. Khai báo chứng từ chuyển kho:
Lưu ý: Nhập Đơn giá bán để phục vụ cho việc in phiếu xuất kho đi đường.

4. Nhấn Cất.

5. In phiếu xuất kho. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in.

Cập nhật 09/03/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay