1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 6. Khác
 4. Phân quyền sử dụng trên AMIS Kế toán

Phân quyền sử dụng trên AMIS Kế toán

1. Nội dung

Hướng dẫn phân quyền để nhân viên Kế toán có quyền đăng nhập vào phần mềm và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm người dùng từ ứng dụng AMIS Platform:

 • Truy cập web AMIS Platform và đăng nhập vào chương trình:

 • Chọn phân hệ Người dùng sau đó nhấn Thêm người dùng:

 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết của người dùng sau đó nhấn Lưu:

 • Chương trình hiển thị thông báo thêm người dùng thành công.
 • Xem thông tin chi tiết về người dùng vừa được thêm vào hệ thống:

 • Nhấn vào biểu tượng , chọn app Kế toán để vào hệ thống AMIS Kế toán.

Bước 2: Thiết lập vai trò:

 • Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ, chọn Vai trò quyền hạn:

 • Tại giao diện Vai trò và quyền hạn, người dùng có thể thực hiện các chức năng như: Sửa và chọn người dùng, Phân quyền, Nhân bản hoặc Xóa người dùng khỏi hệ thống kế toán.

Bước 3: Thực hiện lấy người dùng từ AMIS Platform và chọn vai trò cho người dùng:

 • Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ, chọn Quản lý người dùng.

 • Trên giao diện Quản lý người dùng, nhấn Thêm:

 • Thực hiện Chọn người dùng từ ứng dụng kế toán:

 • Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin như Email, số điện thoại của người dùng đã được khai báo trên AMIS Platform ở bước 1. Sau khi chọn người dùng xong, tích chọn vai trò kế toán cho người dùng và nhấn Cất để lưu lại thông tin:

Lưu ý:

 • Trường hợp muốn chọn lại vai trò cho người dùng, nhấn Sửa và chọn vai trò.
 • Đối với người dùng tạm thời không có nhu cầu sử dụng phần mềm (trường hợp người dùng nghỉ phép/nghỉ không lương trong thời gian dài hoặc người dùng nghỉ thai sản,…), tích chọn chức năng Ngừng hoạt động. Khi người dùng đó có nhu cầu tiếp tục sử dụng phần mềm thì thực hiện Kích hoạt lại để người dùng được phép đăng nhập và làm việc bình thường.
 • Đối với những người dùng không có nhu cầu sử dụng nữa (trường hợp nhân viên nghỉ việc) thì tích chọn Xóa để loại bỏ người dùng đó khỏi hệ thống kế toán.

Bước 4: Chọn người dùng cho từng vai trò:

 • Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ, chọn Vai trò quyền hạn:

 • Thực hiện thêm vai trò kế toán và tích chọn người dùng trong danh sách cho vai trò cần thêm:

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Trường hợp vai trò vừa thêm mới chưa được thiết lập quyền thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo:

 • Nhấn để thực hiện phân quyền cho vai trò. Tùy thuộc vào từng vai trò kế toán và nhu cầu sử dụng để tích chọn quyền cho người dùng trên hệ thống Danh mục, Nghiệp vụ, Báo cáo, Tiện ích. Ví dụ: Trường hợp phần quyền cho người dùng trên Danh mục, nếu muốn để người dùng có toàn quyền sử dụng thì tích chọn: Có toàn quyền trên tất cả danh mục.

 • Sau khi phân quyền xong, nhấn Cất để lưu lại thông tin.

 

Cập nhật 24/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger