1. Trang chủ
  2. 1. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo số dư đầu kỳ

Khai báo số dư đầu kỳ

Xem video đào tạo cho người mới sử dụng: Tại đây

Lưu ý:

  • Để nhập danh mục từ file Excel vào phần mềm xem tại đây.
  • Để xuất danh mục ra file excel xem tại đây.
  • Xem các câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng tại đây.
  • Xem các câu hỏi thường gặp khi nhập số dư ban đầu tại đây.
Cập nhật 01/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay