1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Phê duyệt và lập hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn

Phê duyệt và lập hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép người dùng phê duyệt, từ chối hoặc lập hóa đơn từ các đề nghị xuất hóa đơn được đồng bộ về từ AMIS Bán hàng.

2. Cách thực hiện

Xem chi tiết việc đồng bộ đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS Bán hàng theo hướng dẫn tại đây.

  • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn:
  • Chương trình sẽ lấy lên các đề nghị xuất hóa đơn được lấy về từ AMIS Bán hàng. Tại đây người dùng có thể thực hiện xem chi tiết đề nghị xuất hóa đơn; duyệt hoặc từ chối duyệt đề nghị xuất hóa đơn:

  • Xem chi tiết đề nghị xuất hóa đơn:

  • Trường hợp nhấn Duyệt đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị giao diện sau và cho phép người dùng thực hiện các chức năng như Xuất hóa đơn, Xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng, Từ chối xuất hóa đơn:

  • Trường hợp nhấn Từ chối duyệt, chương trình sẽ hiển thị giao diện Từ chối duyệt đề nghị xuất hóa đơn để người dùng điền lý do từ chối. Người dùng có thể gửi email thông báo từ chối duyệt cho NVKD (nếu cần):

 

Cập nhật 11/11/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay