1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Xây lắp
 5. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

2.1. Khai báo Công trình ( ngày bắt đầu Công trình trước ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm)

2.2. Nhập chi phí dở dang cho công trình
 • Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu\Chi phí dở dang:

 • Nhấn Nhập chi phí, khai báo các khoản mục chi phí lũy kế phát sinh cho công trình kỳ trước:

2.3 Quản công nợ đầu kỳ chi tiết theo công trình (nếu )
 • Khai báo công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ chi tiết theo công trình:

 • Khai báo công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ chi tiết theo công trình:

 • Khai báo công nợ phải trả nhà cung cấp đầu kỳ chi tiết theo công trình:

2.4. Xem báo cáo công nợ phải thu theo công trình
 • Vào Bán hàng\Báo cáo, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo công trình:

 • Thiết lập các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo công trình hiển thị như sau:

Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger