1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng công trình

Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng công trình

1. Quản công nợ đầu kỳ chi tiết theo công trình (nếu )
  • Khai báo công nợ phải trả nhà cung cấp đầu kỳ chi tiết theo công trình:

2. Ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng công trình

3. Ghi nhận các thanh toán cho nhà cung cấp theo từng công trình

4. Xem báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp theo công trình
  • Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo công trình:

  • Thiết lập các tham số báo cáo:

  • Giao diện báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo công trình hiển thị như sau:

Cập nhật 19/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger