1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Xây lắp
 5. Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình

Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình

1. Ghi nhận tạm ứng nhân viên theo công trình, dự án
 • Người dùng có thể lập chứng từ tạm ứng cho nhân viên ở phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi.

2. Ghi nhận quyết toán tạm ứng của nhân viên theo công trình, dự án
 • Người dùng có thể ghi nhận các khoản tạm ứng của nhân viên trên phân hệ Tổng hợp/Quyết toán tạm ứng:

 • Người sử dụng có thể lựa chọn quyết toán theo từng lần tạm ứng hoặc quyết toán cho tất cả các lần tạm ứng:

 • Trên giao diện chọn phiếu chi tạm ứng:
  • Người sử dụng tích chọn nhân viênkhoảng thời gian, sau đó nhấn lấy dữ liệu để chọn đúng phiếu chi cần hoàn ứng.
  • Trên phiếu chi tích chọn hoàn ứng, người dùng có thể nhập số tiền quyết toán lần này nếu như tạm ứng của nhân viên được quyết toán nhiều lần:

 • Sau khi nhấn đồng ý trên giao diện chọn phiếu chi tạm ứng thì toàn bộ số liệu được nhập sẽ được lấy sang giao diện chứng từ quyết toán tạm ứng,
 • Tại đây người dùng chọn ngày quyết toán và nhập các chi phí được chi ra bằng tiền tạm ứng.

Lưu ý: Để quản tạm ứng nhân viên theo công trình thì người dùng phải điền công trình tương ứng.

 • Sau khi quyết toán nếu số tiền thừa/thiếu lớn hơn 0 người dùng có thể lập phiếu thu/chi cho số tiền thừa/thiếu này:

3. Xem báo cáo tình hình tạm ứng của nhân viên theo công trình, dự án:
 • Vào Báo cáo, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên theo công trình:

 • Khai báo các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên theo công trình hiển thị như sau:

 

Cập nhật 19/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger