1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Vật liệu xây dựng
 5. Quản lý hàng hóa theo loại mặt hàng, hãng sản xuất

Quản lý hàng hóa theo loại mặt hàng, hãng sản xuất

Việc quản lý hàng hoá theo loại mặt hàng, hãng sản xuất được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo danh mục nhóm vật tư, hàng hóa theo loại hàng, hãng sản xuất
 • Vào Tính năng mở rộng\Tất cả các danh mục:

 • Tại danh sách các danh mục, chọn danh mục Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ.

 • Nhấn Thêm

Lưu ý: Cần quản lý vật tư hàng hoá theo bao nhiêu tiêu chí thì thiết lập bấy nhiêu nhóm.

 • Từ danh sách các danh mục, chọn danh mục Vật tư hàng hóa:

2. Khai báo vật hàng hóa thuộc nhóm vật hàng hóa đã tạo

Tại danh mục vật tư hàng hóa/Thêm/Lựa chọn nhóm vật tư hàng hóa tương ứng

3. Xem các báo cáo kho theo nhóm vật tư, hàng hóa
 • Vào Báo cáo\Kho, chọn báo cáo Tổng hợp tồn kho theo nhóm vật tư hàng hóa:

 • Thiết lập các tham số báo cáo, lựa chọn nhóm vật tư hàng hóa cần xem:

 • Giao diện báo cáo Tổng hợp tồn kho theo nhóm vật tư hàng hóa hiển thị như sau:

Cập nhật 13/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger