Quản lý hàng hóa theo số khung, số máy

Việc quản lý được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Bước 1: Khai báo các vật tư hàng hóa theo dõi quy cách

Lưu ý: Trước hết cần tích chọn sử dụng quy cách trên Thiết lập\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa:

 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Thêm để khai báo vật tư hàng hóa:

 • Khai báo vật tư hàng hóa mã quy cách không cho phép trùng và cho phép trùng:

Bước 2: Nhập số dư tồn ban đầu của vật tư hàng hóa
 • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tabTồn kho vật tư hàng hóa:

 • Nhấn Nhập tồn kho để khai báo số dư tồn ban đầu của VTHH:

 • Nhấn Nhập chi tiết mã quy cách hoặc nhấn phím F6 để khai báo mã quy cách và số lượng tương ứng cho mặt hàng đã chọn:

Bước 3: Nhập chứng từ phát sinh

Việc nhập xuất chứng từ được thực hiện trên các phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Kho.

 • Trên chứng từ mua hàng:
  • Khai báo các thông tin chung trên chứng từ mua hàng:

  • Nhấn Nhập quy cách:

  • Nhấn Đồng ý:

 • Trên chứng từ bán hàng:
  • Khai báo các thông tin chung trên chứng từ bán hàng:

  • Nhấn Chọn quy cách:

  • Nhấn Đồng ý:

Bước 4: Xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo quy cách
 • Vào Báo cáo\Bán hàng, chọn Sổ chi tiết bán hàng theo quy cách.

 • Khai báo các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Bước 5: Xem báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn theo quy cách
 • Vào Báo cáo\Kho\Báo cáo tổng hợp tồn kho, chọn báo cáo Tổng hợp nhập xuất tồn theo quy cách.

 • Khai báo các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 05/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger