1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Ô tô, xe máy
 5. Kê khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Việc quản lý các hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên phần mềm được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Bước 1: Khai báo hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB
 • Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Thêm.
 • Khai báo các thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ:

 • Tại mục Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB: chọn nhóm HHDV tương ứng với mặt hàng đang khai báo:

Bước 2: Bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB
 • Vào phân hệBán hàng, tab Bán hàng, nhấnThêm.
 • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
 • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.
 • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng:
  • Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ bán ra thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
  • Tại tab Hóa đơn: Khai báo thông tin của hóa đơn

Bước 3: Thiết lập đăng sử dụng tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt

Vào phân hệ Thuế, thiết lập đăng ký sử dụng tờ khai thuế TTĐB:

Bước 4: Lập tờ khai thuế TTĐB
 • Vào phân hệThuế, chọn Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
 • Thiết lập kỳ tính thuế.

 • Tại tab PL 01-1/TTĐB/TT195: Tự xác định và nhập tay các thông tin liên quan đến số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) vào nội dung tương ứng.

 • Tại tab PL-BKBR/TTĐB: Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB.

 • Tại tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp thông tin tại tab PL-BKBR/TTĐB để xác định số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ:

Bước 5: Hạch toán thuế TTĐB phải nộp
 • Vào phân hệ Tổng hợpchọn Chứng từ nghiệp vụ khác. Chọn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

 • Hạch toán số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ:

Bước 6: Nộp thuế TTĐB (thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi)
 • Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi\tabThu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền\Nộp thuế.

 • Chọn loại thuế là Thuế khác và nhập Ngày nộp thuế.
 • Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
 • Tích chọn khoản thuế phải nộp và nhấn Nộp thuế.

 • Phần mềm tự động sinh ra chứng từ nộp thuế tương ứng:

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger