Theo từng nghiệp vụ

  • 1. Nhập số dư ban đầu
  • 2. Danh mục
  • 3. Tiền mặt
  • 4. Tiền gửi
  • 5. Mua hàng
  • 11. Tiền lương
  • 12. Thuế
  • 13. Giá thành
  • 14. Tổng hợp

 

 

 

 

Cập nhật 23/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger