1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 5. Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?
 1. Trang chủ
 2. 5. Câu hỏi thường gặp
 3. Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?

Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?

 1. Khi kết thúc năm 2023, có cần tạo dữ liệu kế toán mới để nhập liệu năm 2024 hay không?
 2. Tôi có cần phải làm gì để thay đổi ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn từ năm 2023 sang năm 2024 không?
 3. Tôi muốn nộp mẫu hóa đơn cho Cơ quan Thuế do thay đổi ký hiệu khi chuyển năm tài chính thì làm thế nào?
 4. Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?
 5. Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?
Cập nhật 28/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay