1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. CHTG Bán hàng
  6. Tôi muốn tự gõ lại số hóa đơn trên Chứng từ bán hàng hoặc trên Hóa đơn bán hàng thì phải làm thế nào?

Tôi muốn tự gõ lại số hóa đơn trên Chứng từ bán hàng hoặc trên Hóa đơn bán hàng thì phải làm thế nào?

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

1.Mô tả 

Bạn không sử dụng phần mềm MISA MeInvoice để phát hành hóa đơn điện tử nhưng mong muốn nhập thông tin hóa đơn như: số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn hoặc đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ muốn nhập số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn ở sổ quản trị để theo dõi nhu cầu quản trị riêng đơn vị.

2. Cách thực hiện

Thực hiện theo 2 bước sau:

2.1. Bỏ theo dõi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn

  •  Vào mục Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

  •  Tại mục Quản lý hóa đơn\Nhấn hình cái bút bên phải\chọn lại mục Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn từ thành Không

  • Sau đó nhấn Cất

2.2. Mở hóa đơn và tự gõ lại thông tin hóa đơn trên chứng từ

  • Nếu chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn thì Vào Phân hệ Bán hàng\Tab Bán hàng\ThêmTích vào lập kèm hóa đơn sau đó qua Tab hóa đơn tự gõ lại thông tin số hóa đơn và thông tin kí hiệu hóa đơn.

  • Nếu lập hóa đơn riêng thì vào Phân hệ bán hàng\Tab Hóa đơn\Thêm hóa đơn sau đó tự gõ lại thông tin số hóa đơnký hiệu số hóa đơn.

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 01/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay