Tra cứu lịch sử giao dịch

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi kế toán phát sinh nhu cầu cần lấy số phụ ngân hàng về để hạch toán các nghiệp vụ thu tiền, hạch toán phí chuyển tiền và đối chiếu số liệu với sổ kế toán. Kế toán có thể tra cứu được lịch sử giao dịch của tài khoản trong một khoảng thời gian để hạch toán vào phần mềm mà không cần ra ngân hàng thực hiện. Ngoài ra kế toán có thể lập nhanh Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm MISA AMIS Kế toán.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu 
  • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Lịch sử giao dịch 

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lịch sử giao dịch (hoặc vào Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, chọn tài khoản ngân hàng muốn tra cứu và nhấn Tra cứu lịch sử giao dịch)

2. Chọn số tài khoản ngân hàng, khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn Tra cứu.

3. Chương trình hiển thị danh sách giao dịch và có thể xem thông tin chi tiết tại tab Thông tin giao dịch.

Cập nhật 17/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger