8. Xây lắp

Tải phim hướng dẫn chi tiết tại đây.

  1. Tính giá thành theo Công trình/Hợp đồng xây lắp
  2. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm
  3. Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự toán
  4. So sánh chi phí dự toán và thực tế công trình
  5. Mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình, dự án
  6. Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án
  7. Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình
  8. Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng hạng mục công trình/công trình

Cập nhật 06/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay