Bán hàng theo nhân viên

Trên AMIS Kế toán, việc quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo thông tin nhân viên

Lưu ý: Chọn thông tin Đơn vị là các đơn vị, phòng ban đã trong danh mục.

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho nhân viên
  • Khi lập chứng từ bán hàng, Chọn thông tin Nhân viên bán hàng là các nhân viên đã được khai báo:

3. Xem báo cáo theo nhân viên
  • Vào Bán hàng, tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo, chọn nhóm báo cáo Bán hàng), chọn các báo cáo theo nhân viên bán hàng:

  • Khai báo các tham số báo cáo:

  • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger