Quản lý thu hộ, chi hộ khách hàng

Bước 1: Thiết lập tài khoản 1388 theo dõi chi tiết theo đối tượng
  • Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản

  • Thiết lập tài khoản 1388 chi tiết theo đối tượng:

Bước 2: Thu tiền nộp hộ phí thông quan cho khách hàng

Khi thu tiền nộp hộ phí thông quan cho khách hàng thì hạch toán như sau:

  • Việc ghi nhận các khoản thu hộ có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
  • Ghi nhận khoản thu hộ:

Bước 3: Nộp hộ chi phí thông quan cho khách hàng 

Khi nộp hộ chi phí thông quan cho khách hàng thì hạch toán như sau:

  • Việc ghi nhận các khoản chi hộ có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
  • Ghi nhận khoản chi hộ:

Bước 4: Xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu
  • Vào Bán hàng\Báo cáo, chọn báo cáo công nợ khách hàng.
  • Khai báo các tham số báo cáo:

  • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger