1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Logistics
  5. Hạch toán đa ngoại tệ và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá

Hạch toán đa ngoại tệ và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá

1. Hạch toán đa ngoại tệ:
  • Vào phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng, Chọn Thêm\Chứng từ mua dịch vụ.

  • Chọn loại tiền là USD, khai báo các thông tin của chứng từ mua dịch vụ:

2. Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá:
  • Vào phân hệ Tiền gửi, tab Thu, chi tiền, chọn Thêm chi tiền\Trả tiền theo hóa đơn:

  • Khai báo các thông tin của chứng từ trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn, nhấn Trả tiền:

  • Chương trình sẽ tự động tính tỷ giá xuất quỹ và hạch toán chênh lệch tỷ giá khi ghi sổ chứng từ chi tiền:

Cập nhật 08/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger