1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Logistics
 5. Quản lý công nợ, doanh thu, chi phí theo từng hợp đồng, gói dịch vụ,..

Quản lý công nợ, doanh thu, chi phí theo từng hợp đồng, gói dịch vụ,..

Bước 1: Khai báo hợp đồng bán
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán, chọn Thêm hợp đồng bán:

 • Khai báo thông tin hợp đồng bán:

Bước 2: Ghi nhận chi phí thực hiện Hợp đồng/Dự án

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi. => Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.

 • Vào phân hệ Tổng hợp, tabChứng từ nghiệp vụ khác, chọn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. => Tại cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

Bước 3: Bán hàng hóa theo Hợp đồng/Dự án
 • Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng:
  • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, chọn thêm Chứng từ bán hàng.

  • Chọn lập chứng từ bán hàng từ Hợp đồng bán:

  • Thiết lập điều kiện để chọn hợp đồng bán:

  • Chương trình tự động sinh chứng từ bán hàng với Hợp đồng bán tương ứng:

Bước 4: Thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

Việc thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi => Ví dụ: trên phân hệ Tiền mặt:

 • Vào phân hệ Tiền mặt, tab Thu, chi tiền, chọn Thêm thu tiền:

 • Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng. => Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng:

Bước 5: Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Hợp đồng/Dự án
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng:

 • Khai báo các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Bước 6: Xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, chọn Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán:

 • Khai báo các tham số báo cáo:

 • Giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger