Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Tải phim hướng dẫn tại đây

1. Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu bán hàng

Nợ TK 111, 131                  Tổng giá thanh toán

Có TK 511                           Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                        Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

2. Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ TK 632                          Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng đề nghị xuất kho
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 4. Nhân viên kinh doanh nhận hàng và giao cho khách hàng
 5. Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng
 6. Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 7. Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên bán hàng thì nhân viên bán hàng sẽ nhận tiền và mang về nhập quỹ, nếu thanh toán bằng tiền gửi thì khách hàng sẽ chuyển khoản vào tài khoản của công ty.
3. Các bước thực hiện
3.1. Lập chứng từ bán hàng hóa trong nước
 • Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.

 • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
 • Chọn phương thức thanh toán.
 • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.
 • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.
 • Tại mục NV bán hàng: Chọn nhân viên tương ứng, nếu có nhu cầu theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo nhân viên bán hàng.
 • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng.

Lưu ý: Có thể theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

 • Khai báo các thông tin hóa đơn:

Lưu ý: Trường hợp người dùng sử dụng Hóa đơn điện tử thì tham khảo cách thực hiện Lập và phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

 • Khai báo các thông tin xuất kho. => Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

 • Nhấn Cất.
 • Nếu khi lập chứng từ bán hàng KHÔNG tích chọn Kiêm phiếu xuất kho:
  • Sau khi cất xong chứng từ bán hàng, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất. Hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất kho tương ứng cho chứng từ bán hàng vừa lập:

  • Kiểm tra và khai báo thông tin phiếu xuất kho, sau đó nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

Lưu ý:

 • Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ bán hàng trong nước được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.
 • Nếu chứng từ bán hàng lựa chọn phương thức Thu tiền ngay, chương trình sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền mặt hoặc thu tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
3.2. Lập chứng từ bán dịch vụ trong nước
 • Vào phân hệ Bán hàng\ tab Bán hàng\ nhấn Thêm Chứng từ bán dịch vụ.

 • Chọn hình thức thanh toán
 • Tích vào ô Lập kèm hóa đơn (nếu đã xuất hóa đơn không tích vào ô này)
 • Nhập các thông tin chung của chứng từ bán dịch vụ

 • Tại ô Mã hàng: tạo 1 mã VTHH, chọn tính chất Dịch vụ, khai báo thông tin TSCĐ hoặc công trình, hoặc dịch vụ cung cấp:

 • Hạch toán doanh thu:

TK Nợ 111, 112, 131,…

TK Có 511x (đối với nghiệm thu công trình, dịch vụ)

TK Có 711 (đối với thanh lý TSCĐ)

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất  Phát hành hóa đơn.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Cập nhật 07/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay