Các tiện ích khác

 • Khi hết thời hạn đăng nhập trên phần mềm thì hệ thống sẽ tự động quay lại công ty và dữ liệu đang làm việc hiện tại trên AMIS Kế toán.
 • Khi người dùng đăng xuất khỏi hệ thống AMIS thì cũng sẽ tự động đăng xuất khỏi AMIS Kế toán để đảm bảo tính chính xác.
 • Bổ sung Nhật ký truy cập ghi số lượng bản ghi và tổng tiền trên chứng từ kết chuyển chi phí.
 • Khi lập chứng từ mua hàng từ Invoicebots, lập chứng từ mua hàng meInvoice, sinh chứng từ ngầm định từ ứng dụng API thì tự động lấy giờ nhập, xuất theo giờ ngầm định của chương trình.
 • Đối với gói dành cho doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ:
  • Cho phép chủ doanh nghiệp, nhân viên hành chính được phép lập và xuất hóa đơn trên phần mềm kế toán.
  • Cho phép tài khoản vừa là kế toán dịch vụ vừa là chủ doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi số doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của kế toán dịch vụ.
  • Cho phép lập chứng từ từ các tài liệu đã nhận của doanh nghiệp.
  • Cho phép chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Smartpro:
   • Danh mục Khách hàng, vật tư hàng hóa, công trình
   • Số dư đầu kỳ: Số dư tài khoản, Công nợ đầu kỳ nhà cung cấp,
   • Phân hệ Kho
   • Phân hệ Mua hàng
   • Phân hệ Tiền mặt
   • Phân hệ Tiền gửi
   • Phân hệ Tổng hợp
Cập nhật 27/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger