1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Kho
  6. Lập chứng từ chuyển kho từ phiếu nhập

Lập chứng từ chuyển kho từ phiếu nhập

Cho phép lập chứng từ chuyển kho từ các phiếu nhập đã được lập trên phân hệ Kho\tab Nhập kho

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một chứng từ chuyển kho, nhấn vào biểu tượng , chọn Lập từ phiếu nhập.

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm phiếu nhập kho, có thể tìm kiếm chính xác phiếu nhập kho tại Số phiếu nhập hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

  • Sau khi tích chọn phiếu nhập và nhập số lượng hàng được chuyển kho, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra phiếu chuyển kho.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu chuyển kho, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 16/10/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay