Lập nhanh các lệnh sản xuất

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các lệnh sản xuất, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Cách thực hiện:

Lập từ lệnh sản xuất có nội dung tương tự

Với các lệnh sản xuất có nội dung tương tự nhau như cùng thành phẩm, số lượng cần sản xuất,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách lệnh sản xuất

1. Chọn lệnh sản xuất có nội dung tương tự với lệnh sản xuất cần lập trên danh sách.
2. Chọn chức năng Nhân bản.

3. Chương trình hiển thị giao diện lệnh sản xuất được nhân bản:

Cách 2: Lập nhanh từ lệnh sản xuất

1. Mở lệnh sản xuất có nội dung tương tự với lệnh lệnh sản xuất cần lập.
2. Vào Tiện ích\Nhân bản.

3. Chương trình hiển thị thông tin lệnh sản xuất được nhân bản:

Cập nhật 30/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay