1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành hóa đơn giấy dùng để lưu thông hàng hóa hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

 • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
 • Kế toán phải được phân quyền Chuyển thành hóa đơn giấy trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây).

Kế toán có thể chuyển chứng từ giấy bằng 1 trong 2 cách sau:

Chuyển từng hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

1. Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng.

2. Chọn tab Bán hàng/Hóa đơn.

3. Chọn mục Đã phát hành (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH).

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần chuyển thành hóa đơn giấy, sau đó nhấn Lọc để tìm kiếm các hóa đơn phù hợp với điều kiện vừa thiết lập.

5. Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Chuyển thành hóa đơn giấy.

 • Trường hợp hóa đơn đã được chuyển thành hóa đơn giấy trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Đã chuyển đổi thành hóa đơn giấy.
 • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.
 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển thành hóa đơn giấy bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

6. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF.

7. Nhấn vào biểu tượng máy in để in hóa đơn điện tử sau khi chuyển đổi ra giấy.

Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

1. Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng.

2. Chọn tab Bán hàng hoặc tab Hóa đơn.

3. Chọn mục Đã phát hành (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH).

4. Chọn chức năng Chuyển thành HĐ giấy (như hướng dẫn ở hình dưới).

5. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm các hóa đơn điện tử cần chuyển thành hóa đơn giấy, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

 • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.

6. Chọn các hóa đơn cần chuyển thành hóa đơn giấy.

 • Trường hợp hóa đơn đã được chuyển thành hóa đơn giấy trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn tại cột Đã chuyển thành HĐ giấy.
 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển bằng cách nhấn Xem.

7. Nhấn Chuyển đổi, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF.

8. Nhấn vào biểu tượng máy in để in hóa đơn điện tử sau khi chuyển đổi ra giấy.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger