1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng

Đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng

1. Nội dung

Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Đối trừ chứng từ cho từng Khách hàng
1. Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Đối trừ chứng từ.


2. Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền.
3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.
4. Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

5. Nhấn Đối trừ, sau đó nhấn Đóng.
Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

2.2. Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của khách hàng
Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của khách hàng.
1. Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn Bỏ đối trừ.
2. Chọn tài khoản phải thu và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu.
3. Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi thực hiện Bỏ đối trừ.

 

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger