Hàng về trước hóa đơn về sau

1. Định khoản

1. Khi hàng về mà chưa có hóa đơn GTGT

Nợ TK 152, 156…               Tiền hàng chưa có thuế GTGT

Có TK 111, 112, 331…

2. Sau khi nhận được hóa đơn GTGT

Nợ TK 133                           Thuế GTGT được khấu trừ (Số tiền thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 331…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng về mà chưa nhận được hóa đơn GTGT của nhà cung cấp, kế toán vẫn làm thủ tục nhập kho bình thường nhưng không hạch toán và kê khai thuế GTGT đầu vào. Khi nào nhận được hóa đơn sẽ hạch toán bổ sung phần thuế GTGT của hóa đơn mua hàng.

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Hạch toán chứng từ mua hàng nhưng chưa kê khai thuế GTGT
 • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.
 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là: Mua hàng trong nước nhập kho.
 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

 • Chọn Không kèm hóa đơn.

 • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

2. Đối với những chứng từ mua hàng về nhập kho sau khi được lập, kế toán với vai trò Thủ kho sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các chứng từ này.

Bước 2: Thực hiện kê khai thuế GTGT lên bảng kê sau khi nhận được hóa đơn của nhà cung cấp
 • Vào phân hệ Mua hàng, chọn tab Nhận hóa đơn.
 • Chọn Thêm nhận hóa đơn.
 • Tích chọn các chứng từ cần nhận hóa đơn, nhấn Đồng ý.

 • Chương trình hiển thị giao diện Nhận hóa đơn mua hàng để hạch toán tiền thuế GTGT và khai báo thông tin hóa đơn.
 • Nhập thông tin hóa đơn, thông tin về thuế và nhấn Cất.

 

 

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
icon messenger